Om PokéPlaza

PokéPlazas president

PokéPlazas president är PokéPlazas översta ledare. Presidenten är ansvarig för de tekniska aspekterna på PokéPlaza. T.ex. att underhålla och utveckla webbsidan, och se till att allt kör säkert och stabilt. PokéPlazas president svarar också för ekonomiska och juridiska saker, såsom domänregistrering, budgethållning och att se till att PokéPlaza följer lagen.

Den nuvarande presidenten är Tsuroerusu (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

 

 Centralstyrelsen

Centralstyrelsen är PokéPlazas översta administration, och består av fyra avdelningsadministratörer och centralstyrelsens administratör. Centralstyrelsen har till uppgift att sköta den dagliga driften och administrationen av PokéPlaza, och utföra kongressens beslut.

Centralstyrelsens administratör koordinerar och tillrättalägger centralstyrelsens arbete. Den nuvarande administratören i centralstyrelsen är pokegrrrl (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

 

Avdelningar

PokéPlazas administration är organiserad i fyra avdelningar, var och en med sitt ansvarsområde. Det finns avdelningar för forum, chatt, nyheter och innehåll. Varje avdelning leds av en avdelningsadministratör.

Avdelningsadministratörerna utnämner personal till sina avdelningar, samt leder och tillrättalägger arbetet på dem.

Forumavdelningen och chattavdelningen sköter driften av forumet och chatten på PokéPlaza, och ser till att PokéPlazas regler följs. Forumavdelningen består av forumadministratören och moderatorerna, chattavdelningen består av chattadministratören och operatörerna.

Nyhetsavdelningen och innehållsavdelningen står för produktion av nyheter och annat innehåll på PokéPlaza. Nyhetsavdelningen sköter PokéPlazas Facebook- och Twitter-funktioner. Innehållsavdelningen sköter PokéPlazas Youtube-kanal, i samarbete med PokéPlazas president.

De nuvarande avdelningsadministratörerna är:

  • Forumadministratör: Doopliss (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)
  • Chattadministratör: King Duzu (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)
  • Nyhetsadministratör: N/A
  • Innehållsadministratör: Rymdgubbe (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

När en post som avdelningsadministratör blir ledig sköts den aktuella avdelningen av centralstyrelsens administratör.

 

Kongressen

Kongressen är PokéPlazas beslutsfattande organ, den fastställer regler för både administration och användare. Kongressens talman sköter organisering av kongressens arbete.

Kongressen har också ansvar för att välja centralstyrelsens medlemmar, samt övervaka deras arbete. Centralstyrelsens medlemmar väljs från medlemmarna i kongressen.

Kongressens medlemmar består därför också av centralstyrelsens administratör och avdelningsadministratörerna. Kongressens medlemmar utnämns av PokePlazas president.

Kongressens medlemmar kan ses här: Personal